วันที่ และ สถานที่ประกวดรอบคัดเลือก โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่และสถานที่ประกวดรอบคัดเลือก

 

 

กทม. และภาคกลาง

สถานที่ : หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วันประกวด : (เสาร์ – อาทิตย์) 29 - 30 มิ.ย. / 6 - 7 ก.ค. / 13 - 14 ก.ค.

(การเดินทาง https://www.nlt.go.th/th/map , เส้นทาง https://goo.gl/maps/dQ2i6YqiVHcbECVz6 )

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (มมร.วิทยาเขตอีสาน) จ.ขอนแก่น

วันประกวด :  (เสาร์-อาทิตย์) 20 - 21 ก.ค. 62

(เส้นทาง https://goo.gl/maps/THfYE3gqc6G4JRMM6)

 

ภาคเหนือ

สถานที่ : ร.ร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จ.เชียงใหม่

วันประกวด :  (เสาร์-อาทิตย์) 27 - 28 ก.ค. 62

(เส้นทาง https://goo.gl/maps/eKJdoE8ovRaZxjiZ9)

 

ภาคใต้

สถานที่ : ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช

วันประกวด : (เสาร์-อาทิตย์) 3 - 4 ส.ค. 62

(เส้นทาง https://goo.gl/maps/Ro9TZArNuHG3KQi76)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เชิญชวนหนูน้อยวัย 4 - 9 ปี เข้าร่วมประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ‘เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต’

เชิญชวน หนูน้อย วัย 4-9 ปี ที่รักการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เข้าร่วมประกวดเล่านิทานที่เน้นความเป็นธรรมชาติ และเหมาะสมกับวัย

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และของรางวัลอีกมากมาย

พร้อมลุ้นไปทัศนศึกษากับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต

เปิดรับสมัครทั่วประเทศ : 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62

พบกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศ : เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดการสมัคร : (คลิกที่นี่) หรือ http://bit.ly/2HNraar

 

ช่องทางออนไลน์สำหรับการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ (คลิกที่นี่) หรือ https://forms.gle/zy6PMTYLRcN959nb6

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่) หรือ http://bit.ly/2HNir8k  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งทางอีเมล : lubsamong@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร. 086 353 1161 อีเมล : lubsamong@gmail.com

facebook : ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน (www.facebook.com/lubsamongcontestwww.homeradio1.com

facebook : tkparkclub (www.facebook.com/tkparkclub) , www.tkpark.or.th

Produced by Sponsered by