ฟังรายการสด

วิถีคิด พาไปสู่ วิธีคิด วิธีคิด พาไปสู่ พฤติกรรมและวิถีชีวิต พบกับรายการวิถีคิด วิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัว กับโสภณ สุภาพงษ์
ผู้ดำเนินรายการ: โสภณ สุภาพงษ์ , รัศมี มณีนิล
ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ 15.00-17.00 น.
รายการต่อไป: eat@home